Kontakt:
tel. +48 /033/ 8647350
fax +48 /033/ 8647354
e-mail: ugujsoly@ujsoly.com.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

LOKALNE CIEKAWOSTKI

GMINA UJSOŁY
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

GMINA UJSOŁY

Informacje:
Powierzchnia: 110 km2
Ludność: 5 000 mieszkańców
Sołectwa:  Glinka, Soblówka, Złatna, Ujsoły
Odległości drogowe:  Żywiec – 30 km, Bielsko-Biała – 60 km.


Gdzie położona jest Gmina Ujsoły?

Beskidy
       Rozległy masyw górski ciągnący się od źródeł Beczwy na Morawach, po źródła Czeremoszu na Ukrainie - kurczą się coraz bardziej. Z roku na rok zmniejsza się obszar gruntów rolnych i leśnych, zaciszne polany i ustronne doliny zajmowane są pod budownictwo mieszkaniowe lub zagospodarowanie rekreacyjno wczasowe.
Jedyną gminą, która jak do tej pory w miarę skutecznie opiera się tej inwazji jest gmina. Ujsoły. W gminie tej spotkać jeszcze można nieskażone piętnem cywilizacji resztki ginącego świata przyrody, strefy absolutnej ciszy, tereny, których poza leśnikiem nie dotknęła żadna ludzka stopa.
       Tam pod Beskidem Równym (1009m.npm.), Oszusem (1147 m. npm.), Smerekowym Małym (1038 m. npm.), gdzie w lesie rosną jeszcze sędziwe buki i świerki, pozostałości prastarej Karpackiej Puszczy.
Tam w masywie Lipowskiej (1324 m, npm.), podobnie jak przed dziesiątkami lat hale okrywają się wiosną wspaniałymi dywanami krokusów i innych kwiatów.
       Tam w czas sianokosów łąki usiane są tysiącami kopek, w których złoci się suszące siano.
To tutaj można spotkać niedźwiedzia, rysia lub wilka..
Taka jest jeszcze dzisiaj gmina Ujsoły.


Położenie
       Gmina Ujsoły leży w południowej części Beskidu Żywieckiego. Rozciąga się na obszarze dwóch jednostek morfologicznych tworzących południowo- zachodnią część tego pasma górskiego. Są to: grupa Wielkiej Raczy i Rycerzowej, oraz grupa Pilska i Lipowskiej.
       Jest to gmina typowo górska, Rozciąga się na wysokości od 550 - 1324 m. npm. Obejmuje wschodnią część „Worka Rajczańskiego” i południową część obszaru Lipowskiej. Granicę między tymi obszarami stanowi potok Ujsoła (Sołka), dalej w górę potok Glinka i przełęcz Glinka (Ujsolska).
       Centralną, nisko położoną część gminy o charakterze śródgórskiej kotliny, w której koncentrycznie zbiegają się na terenie Ujsół liczne potoki, dające łącznie dużą już Sołkę, otaczają masywne i wyniosłe pasma beskidzkie, w których liczne szczyty przekraczają l000 n. npm, (11 szczytów). Dominują szczyty: Lipowska (1324 m. npm.), Rysianka (1322 m. npm.), Wielka Rycerzowa (1236 m. npm.), Trzy Kopce / 1216 m. npm/. Od Przegibka (Bani) po Trzy Kopce granicą gminy jest granica Polski ze Słowacją, następnie gmina graniczy kolejno z gminami: Jeleśnia, Węgierska Górka i Rajcza.
Wsie; Glinka, Soblówka i Złatna należące do gminy Ujsoły położone są na terenie Żywieckiego parku Krajobrazowego, na obszarze Ujsół rozciąga się strefa ochronna parku.