Kontakt:
tel. +48 /033/ 8647350
fax +48 /033/ 8647354
e-mail: ugujsoly@ujsoly.com.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

LOKALNE CIEKAWOSTKI

GMINA UJSOŁY
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Gospodarstwo Agroturystyczne "Stara Chata"

Soblówka 371

tel.604330498

e-mail: soblowka@interia.pl

web: www.soblowka.pl

 

Opis: około 30 miejsc (10 łóżek + 20) Malownicze położenie, w pobliżu trasy turystyczne, na życzenie - organizacja imprez z akcentem goralskim.