Kontakt:
tel. +48 /033/ 8647350
fax +48 /033/ 8647354
e-mail: ugujsoly@ujsoly.com.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

LOKALNE CIEKAWOSTKI

GMINA UJSOŁY
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Gaber Irena

Glinka 230a
tel.(033) 8625-811, 693538017

Opis: 2 pokoje, 6 miejsc. Malownicze położenie, miejsce na grila , blisko las, szlaki turystyczne i przejście graniczne.

 

Galeria zdjęć:
Gaber Irena 1
Gaber Irena 1