Kontakt:
tel. +48 /033/ 8647350
fax +48 /033/ 8647354
e-mail: ugujsoly@ujsoly.com.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

LOKALNE CIEKAWOSTKI

GMINA UJSOŁY
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Krawców Wierch

Glinka
34-371 Ujsoły
tel. 504 684 027

Opis: 28 miejsc z całorocznym wyżywieniem. Świetlica, sala kominkowa, możliwości organizowania dużych imprez turystycznych.

Galeria zdjęć:
Krawców Wierch 1
Krawców Wierch 1
Krawców Wierch 2
Krawców Wierch 2
Krawców Wierch 3
Krawców Wierch 3
Krawców Wierch 4
Krawców Wierch 4
Krawców Wierch 5
Krawców Wierch 5
Krawców Wierch 6
Krawców Wierch 6
Krawców Wierch 7
Krawców Wierch 7
Krawców Wierch 8
Krawców Wierch 8
Krawców Wierch 9
Krawców Wierch 9