Kontakt:
tel. +48 /033/ 8647350
fax +48 /033/ 8647354
e-mail: ugujsoly@ujsoly.com.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

LOKALNE CIEKAWOSTKI

GMINA UJSOŁY
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Ośrodek Wypoczynkowy Ujsoły

Ks.Pr.J. Piotrowskiego 59
Ujsoły
tel. 033 864 70 40

Opis: 31 miejsc 7 pokoi całorocznych i 7 domków po 4 miejsca sezonowe. Ośrodek położony jest nad rzeką posiada plac zabaw dla dzieci, kuchnię turystyczną, świetlicę.