Kontakt:
tel. +48 /033/ 8647350
fax +48 /033/ 8647354
e-mail: ugujsoly@ujsoly.com.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

LOKALNE CIEKAWOSTKI

GMINA UJSOŁY
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

SZLAKI TURYSTYCZNE


Ujsoły - Kiczora - Rajcza
Szlak pieszy
Ujsół na Kiczorę a następnie przez przysiółek Zapolankę i wieś Nickulinę do Rajczy
Glinka - Kubiesówka - Ujsoły
Szlak pieszy
Z Glinki na Kubiesówkę, a następnie przejście do Ujsół
Złatna - Krawcowy Wierch - Złatna
Szlak pieszy
Z przystanku PKS Złatna Szkoła przez Dolinę Straceńca na Krawcowy Wierch i z powrotem do Złatnej
Ujsoły - Hala Rysianka - Złatna
Szlak pieszy
Z Ujsół przez Halę Redykalną i Halę Lipowską na Halę Rysiankę, następnie do Złatnej Huty
Przeł. Przysłop - Wlk. Rycerzowa - Trzy Kopce
Szlak pieszy
żółty z przełęczy Przysłop przez Wielką Rycerzową, Soblówkę i Krawców Wierch na Trzy Kopce
Ujsoły - Muńcół - Wielka Rycerzowa
Szlak pieszy
zielony z Ujsół przez Muńcuł na Wlk. Rycerzową
Hala Rysianka - Hala Boracza - Rajcza
Szlak pieszy
żółty z Hali Rysianki przez Lipowską, Boraczą do Rajczy
Przegibek - Wlk. Rycerzowa - Mlada Hora - Rajcza
Szlak pieszy
czerwony z Przegibka przez Wlk. Rycerzowi, Młodą Horę do Rajczy