Kontakt:
tel. +48 /033/ 8647350
fax +48 /033/ 8647354
e-mail: ugujsoly@ujsoly.com.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

LOKALNE CIEKAWOSTKI

GMINA UJSOŁY
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Ujsoły

1. Położenie.
       Wieś, siedziba gminy, położona w dolinie otoczonej ze wszystkich stron górami: Muńcuł (1165 m n.p.m.), Rysianka z Lipowską (1324 m. n.p.m.), Krawców Wierch (1064 m. n.p.m.), oraz Rycerzowa (1226m. n.p.m.) Środkiem doliny płynie potok Ujsoły zasilany wodami Bystrej, Cichej i Glinki.
Pierwszymi osadnikami na tym terenie byli pasterze wołoscy, którzy znajdując korzystne warunki do wypasu owiec i bydła osiedlali się na halach. Im też Ujsoły zawdzięczają swoją nazwę. Jak podaje legenda - widząc w dolinie rzekę zawołali "Uj-Sol" co znaczyło "Wielka Soła". Początkowo osadnicy wołoscy byli wolni, później wraz z wprowadzeniem gospodarki pańszczyźnianej swoboda ich została ograniczona, wobec czego opór swój wyrażali zbójnictwem.

2. Warunki naturalne.
       Znaczną powierzchnię zajmują lasy i grunty leśne. Przeważają lasy świerkowo-bukowe, jednak znajdują się tutaj również jodły. Walory krajobrazowe oraz wypoczynkowe środowiska charakteryzują się stosunkowo łatwymi górami dostępnymi dla pieszych turystów, licznymi górskimi potokami z wodami pierwszej klasy czystości, bogactwem zbiorowisk leśnych i łąkowych, możliwością obserwowania różnorodnej fauny w jej naturalnym środowisku oraz co nie jest bez znaczenia ciszą i spokojem. Na terenie Ujsół znajduje się rezerwat przyrody „Muńcuł”, o powierzchni 45,20 ha.

3. Oświata.
        W Ujsołach znajduje się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. W szkole Podstawowej uczy się 163 uczniów, natomiast w Gimnazjum 190 gimnazjalistów. Funkcjonuje również Przedszkole, do którego uczęszcza 20 dzieci 6 – letnich i 10 5 – letnich.
Funkcjonuje Biblioteka szkolna wspólna dla SP i Gimnazjum. Niezależnie od tego w budynku Ośrodka Zdrowia mieście się Gminna Biblioteka Publiczna, której księgozbiór wynosi 9500 pozycji. Biblioteka ta funkcjonuje na powierzchni 40m2.

4. Zabytki.

 • Cmentarz Parafialny poświecony w 1913 roku – nr. w rejestrze: A-637-80
 • Kapliczka „U Koconia” 31 sierpnia 1913 roku odbyła się pierwsza Msza Święta na ziemi Ujsolskiej - nr. w rejestrze: A-587-88

Cennymi obiektami historycznymi są:

 • Kościół Parafialny pw. Św. Józefa Robotnika konsekrowany w 1963 roku
 • Organistówka
 • Krzyż Tercjański postawiony ok. 200 lat temu
 • Grota na posesji Państwa Paciorek z 1948r
 • Kapliczka u Hutyrów z 1779r
 • Kapliczka u Kuźni ok. 1919r.
 • Kapliczka przy Chatce Chemików z 1929r.
 • Kapliczka za wodą koło Kuźni ok. 1925-1926r.
 • Kapliczka za wodą 1940r.


5. Turystyka
       Dla miłośników pieszych wycieczek górskich Ujsoły to doskonałe miejsce wypadowe na dobrze zagospodarowane, szlaki turystyczne. Prowadzą one na Krawców Wierch, Muńcuł, Lipowską, Rysianka, Rycerzową.
W Ujsołach funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne, Ośrodek Wypoczynkowy Huty Baildon, Zajazd „U Krysi”, pokoje gościnne, które łącznie oferują 230 miejsc noclegowych (+ 28 miejsc sezonowych). Ustalono szacunkową ilość turystów w sezonie i wynosi ona 400 osób.