Kontakt:
tel. +48 /033/ 8647350
fax +48 /033/ 8647354
e-mail: ugujsoly@ujsoly.com.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

LOKALNE CIEKAWOSTKI

GMINA UJSOŁY
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Glinka

1. Położenie
Wieś położona w dolinie potoku Glinka oraz jego bocznych dopływów: Wielkiego i Małego Smrekowa, będąca początkowo przysiółkiem wsi Ujsoły. Osada ta powstała na początku XVIII wieku. Nazwa Glinka pierwotnie odnosiła się do nazwy potoku oraz góry i należy ją łączyć z wyrazem glina. Wioska ta leży w odległości 4 km od przełęczy Glinka i granicy państwa ze Słowacją. Od 2001r. czynne jest przejście graniczne ze Słowacją Glinka – Novot.

2. Warunki naturalne
Sporą część powierzchni zajmują lasy i grunty leśne. Przeważają lasy świerkowe z domieszką buka. Szata roślinna charakteryzuje się występowaniem pięter roślinnych typowych dla Karpat. Piętro górnoreglowe stanowią: buczyna, jaworzyna i świerczyna, w nieco niższych partiach gór występują cenne zbiorowiska borów jodłowo – świerkowych i jodłowych.
Krajobraz Glinki urozmaicony jest poprzez obecność kamieniołomu, który jest źródłem kamienia o bardzo ciekawej strukturze. Kamień wydobywany tutaj wykorzystywany jest do regulacji potoków, rzek i do różnego rodzaju robót budowlanych.

3. Oświata
W Glince znajduje się Szkoła Podstawowa, w której uczy się 57 dzieci. Przy szkole działa również oddział przedszkolny w którym jest 19 dzieci w tym 11  6-latków i 8  5-latków.
W Glince, w Szkole Podstawowej funkcjonują dwie biblioteki szkolna i publiczna będąca filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach. Księgozbiór liczy 6000 egzemplarzy.

4. Zabytki
W Glince nie figurują obiekty wpisane do rejestru zabytków.
Cennymi obiektami historycznymi są:

  • Kaplica pod wezwaniem Św. Brata Alberta Chmielowskiego - światynia ta została poświęcona w 1993 roku i oddana do użytku parafian.
  • Krzyż koło kościoła postawiony na pamiątkę osób zmarłych na cholerę przed I Wojną Światową
  • Kapliczka na "Wajdowym Groniu" (powstała w 1866 roku)
  • Kapliczka przy lipach 1889r
  • W Glince znajduje się Izba Regionalna „Gronicek”, w której prezentowane są eksponaty sztuki ludowej, oraz sprzęty gospodarstwa domowego używane w dawnych czasach . Izbą regionalną opiekuje się Koło Gospodyń Wiejskich z Glinki.

5. Turystyka
Z doliny wsi Glinka bierze swój początek żółty szlak, który prowadzi na Krawców Wierch (1064m.npm), szlaki rowerowe oraz konne. Zimą można skorzystać z wyciągu narciarskiego na Kubiesówce, o długości 350 metrów.
W Glince czeka na turystów 5 gospodarstw agroturystycznych, dysponujących 75 miejscami noclegowymi oraz Bacówka PTTK na Krawcowym Wierchu, która może gościć 28 turystów.
Ustalono szacunkową ilość turystów w sezonie i wynosi ona 130 osób.