Kontakt:
tel. +48 /033/ 8647350
fax +48 /033/ 8647354
e-mail: ugujsoly@ujsoly.com.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

LOKALNE CIEKAWOSTKI

GMINA UJSOŁY
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Soblówka

1. Położenie
      Wieś położona w dolinie potoku Cichej. Założona przez pasterzy wołoskich, nosiła początkowo nazwę Cicha od przepływającego przez nią potoku. Według legendy wieś założona została przez osadników skazanych wcześniej na banicję za brak posłuszeństwa przy odrabianiu pańszczyzny.
Nazwę Soblówka przyjęto dopiero w XX wieku, w związku z tym, że w przysiółku Soblówka wybudowano kaplicę, tu też stacjonował oddział Korpusu Ochrony Pogranicza - przysiółek ten zaczął spełniać funkcję centrum wsi.
Tereny te znane były już w XV wieku, tędy bowiem - przez przełęcz Przysłop wiódł szlak handlowy na Orawę. Dziś szlak handlowy zamieniony został na szlak turystyczny prowadzący do Słowacji

2. Warunki naturalne
      Na terenie wsi Soblówka istnieją dwa rezerwaty przyrody: Dziobaki (rezerwat leśny, 1996, pow. 13 ha, buczyna karpacka i jaworzyna ziołoroślowa), oraz Oszus  (rezerwat leśny, 1971, o pow. 47,31 ha. fragment dawnej puszczy karpackiej, las świerkowo-jodłowo-bukowy regla dolnego.) Urozmaicona rzeźba terenu charakterystyczna dla obszarów górskich tj. deniwelacje terenu, liczne doliny górskich potoków. Krajobraz jest mało przekształcony, zbliżony do naturalnego, są to obszary głównie zalesione.

3. Oświata
      Znajduje się Szkoła Podstawowa, do której uczęszcza 64 uczniów. W zerówce uczy się 10 dzieci. Przy szkole działają dwie biblioteki: szkolna i publiczna, będąca filią GBP w Ujsołach. Księgozbiór liczy 6000 pozycji.

4. Zabytki
W Soblówce nie figurują obiekty wpisane do rejestru zabytków.
Cennymi obiektami historycznymi są:

  • Kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętsze Marii Panny. Budowę rozpoczęto w roku 1949, natomiast 8 listopada 1952 r. kaplica została poświęcona przez ks. Józefa Piotrowskiego.
  • Krzyż na Smerokowie Wielkim został postawiony przed I Wojną Światową
  • Krzyż na Śliwkówce I Wojna Światowa
  • Krzyż na Snokówce został postawiony przed I Wojną Światową
  • Kapliczka na palu na Hutyrowej z 1948 r.
  • Kapliczka w lesie nad kościołem,
  • Kapliczki koło leśniczówki II Wojna Światowa,
  • Kapliczka w kamieniu 1918r.
  • Kamień Pański  z II połowy XVIII w.
  • Kapliczka koło Brysiów ponad 200 lat

5. Turystyka
       Szlaki turystyczne prowadzące na szczyty: niebieski na Mładą Horę, żółty na Krawców Wierch przez Glinkę, żółty na Rycerzową, turystyczne przejście graniczne na przełęczy „Przysłop”. Szlaki rowerowe oraz konne. W Soblówce czeka na turystów „Hala Rycerzowa”, która posiada 33 miejsca, schronisko PTTK „Chyz u Bacy”, które dysponuje 30 miejscami, oraz 3 gospodarstwa agroturystyczne, które oferują 36 (+20 w sezonie) miejsc noclegowych. Nocleg można znaleźć również na dwóch polach namiotowych za strażnicą SG  w okolicy przysiółka Smereków. Ustalono szacunkową ilość turystów w sezonie i wynosi ona 100 osób.