Kontakt:
tel. +48 /033/ 8647350
fax +48 /033/ 8647354
e-mail: ugujsoly@ujsoly.com.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

LOKALNE CIEKAWOSTKI

GMINA UJSOŁY
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Złatna

1. Położenie
       Wieś położona w dolinie potoku Bystra, na wysokości ok. 750 m n.p.m. Centrum wsi położone jest nieco powyżej ujścia do Bystrej potoku Straceniec. Dawniej nosiła nazwę Sołki, uważano bowiem, że rzeka Sołą bierze tam swój początek. Pierwsza wzmianka o tej wsi znajduje się w księdze sądowej Państwa Żywieckiego z 1690 roku, w której wspomina się, że "Wawrzyniec Kostka z Sołek uskarżał się na synów Simona Gardasza, że mu wzieli owce". Dzisiejsza nazwa pochodzi od nazwy potoku Bystra, który wcześniej nosił nazwę Złotna pochodzącą podobno od śladów aluwialnego złota, na które natrafiono właśnie w tym potoku.

2. Warunki naturalne
      W Złatnej odkryto złoża siarkowo wodorowe, które mogą być wykorzystywane do celów leczniczych. Dowodem na ich istnienie jest płynący ze stoków Lipowskiej potok, zwany przez miejscowych „Śmierdzącym Potokiem”. Większą część sołectwa zajmują lasy i grunty leśne. Złatna jest również ostoją zwierzyny, występują tam rzadkie gatunki zwierząt np. niedźwiedź, wilk, jelenie, sarny, dziki. Na górskim potoku znajdują się równie kaskady drewniane i murowane, które są dużą atrakcją dla turystów. Szata roślinna jest charakterystyczna dla pięter roślinnych typowych dla Karpat.

3. Oświata
      W Szkole Podstawowej w klasach od I-VI uczy się 65 uczniów, funkcjonuje oddział zerowy liczący 6 dzieci, natomiast oddział przedszkolny liczy 5 dzieci. Przy szkole działa szkolna i publiczna biblioteka, która jest filią GBP w Ujsołach. Księgozbiór liczy 3800 pozycji. Działa również PCK. Funkcjonuje również Kółko Informatyczne.

4.Zabytki

  • Huta szkła powstała w drugiej dekadzie XIX wieku, pomiędzy rokiem 1815-1819. Jej założycielem był Andrzej Wielkopolskim – nr w rejestrze: A-404-81
  • Stary Dwór służący zarządcom majątku Habsburgów, dziś pełniący funkcję leśniczówki – nr w rejestrze: A-544-87

Cennymi obiektami historycznymi są:

  • Zespół ponad dwustuletnich lip uznany za pomnik przyrody.
  • Krzyż przy hucie szkła 1833 roku
  • Krzyż obok drogi naprzeciw starej leśniczówki ok. 1853 r.
  • Krzyż na Kotrysiej Polanie postawiono przed I wojną światową
  • Kapliczka na Buciorysce 1969 r.
  • Kapliczka na Zagroniu 03.03.1853 r.
  • Kapliczka na przysiółku Lury


5. Turystyka
        Ze Złatnej biorą swój początek szlaki turystyczne na: Krawców Wierch (1080), Rysiankę (1322), Lipowską (1324), liczne szlaki rowerowe oraz konne. Zimą czynny jest wyciąg narciarski w Złatnej Hucie o długości 600 metrów oraz na Rysiance 400 m.
W Złatnej czekają na turystów 2 gospodarstwa agroturystyczne dysponujące 42 miejscami noclegowymi, 2 schroniska górskie PTTK „Hala Lipowska”, która może gościć 43 turystów i „Hala Rysianka” dysponująca 70 miejscami noclegowymi. Znajdują się również pola biwakowe w Złatnej Hucie, Pod Zaporą i u Jakubków. Ustalono szacunkową ilość turystów w sezonie i wynosi ona 150 osób.