Kontakt:
tel. +48 /033/ 8647350
fax +48 /033/ 8647354
e-mail: ugujsoly@ujsoly.com.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

LOKALNE CIEKAWOSTKI

GMINA UJSOŁY
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Galeria Piotra Bednarza

Galeria zdjęć:
Bednarz 1
Bednarz 1
Bednarz 2
Bednarz 2
Bednarz 3
Bednarz 3
Bednarz 4
Bednarz 4
Bednarz 5
Bednarz 5
Bednarz 6
Bednarz 6
Bednarz 7
Bednarz 7
Bednarz 8
Bednarz 8
Bednarz 9
Bednarz 9
Bednarz 10
Bednarz 10
Bednarz 11
Bednarz 11
Bednarz 12
Bednarz 12
Bednarz 13
Bednarz 13
Bednarz 14
Bednarz 14
Bednarz 15
Bednarz 15
Bednarz 16
Bednarz 16
Bednarz 17
Bednarz 17
Bednarz 18
Bednarz 18
Bednarz 19
Bednarz 19
Bednarz 20
Bednarz 20