Kontakt:
tel. +48 /033/ 8647350
fax +48 /033/ 8647354
e-mail: ugujsoly@ujsoly.com.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

LOKALNE CIEKAWOSTKI

GMINA UJSOŁY
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Galeria Szymona Rochowiaka

Galeria zdjęć:
Rochowiak 1
Rochowiak 1
Rochowiak 2
Rochowiak 2
Rochowiak 3
Rochowiak 3
Rochowiak 4
Rochowiak 4
Rochowiak 5
Rochowiak 5
Rochowiak 6
Rochowiak 6
Rochowiak 7
Rochowiak 7
Rochowiak 8
Rochowiak 8
Rochowiak 9
Rochowiak 9
Rochowiak 10
Rochowiak 10
Rochowiak 11
Rochowiak 11
Rochowiak 12
Rochowiak 12
Rochowiak 13
Rochowiak 13
Rochowiak 14
Rochowiak 14