Kontakt:
tel. +48 /033/ 8647350
fax +48 /033/ 8647354
e-mail: ugujsoly@ujsoly.com.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

LOKALNE CIEKAWOSTKI

GMINA UJSOŁY
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Galeria Jana Salachny

Galeria zdjęć:
Salachna 1
Salachna 1
Salachna 2
Salachna 2
Salachna 3
Salachna 3
Salachna 4
Salachna 4
Salachna 5
Salachna 5
Salachna 6
Salachna 6
Salachna 7
Salachna 7
Salachna 8
Salachna 8
Salachna 9
Salachna 9
Salachna 10
Salachna 10
Salachna 11
Salachna 11
Salachna 12
Salachna 12
Salachna 13
Salachna 13
Salachna 14
Salachna 14
Salachna 15
Salachna 15
Salachna 16
Salachna 16
Salachna 17
Salachna 17
Salachna 18
Salachna 18
Salachna 19
Salachna 19
Salachna 20
Salachna 20