Kontakt:
tel. +48 /033/ 8647350
fax +48 /033/ 8647354
e-mail: ugujsoly@ujsoly.com.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

LOKALNE CIEKAWOSTKI

GMINA UJSOŁY
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Galeria Wiesława Majocha

Galeria zdjęć:
Majoch 1
Majoch 1
Majoch 2
Majoch 2
Majoch 3
Majoch 3
Majoch 4
Majoch 4
Majoch 5
Majoch 5
Majoch 6
Majoch 6
Majoch 7
Majoch 7
Majoch 8
Majoch 8
Majoch 9
Majoch 9
Majoch 10
Majoch 10
Majoch 11
Majoch 11
Majoch 12
Majoch 12
Majoch 13
Majoch 13
Majoch 14
Majoch 14
Majoch 15
Majoch 15
Majoch 16
Majoch 16
Majoch 17
Majoch 17
Majoch 18
Majoch 18
Majoch 19
Majoch 19
Majoch 20
Majoch 20
Majoch 21
Majoch 21
Majoch 22
Majoch 22
Majoch 23
Majoch 23
Majoch 24
Majoch 24
Majoch 25
Majoch 25
Majoch 26
Majoch 26
Majoch 27
Majoch 27
Majoch 28
Majoch 28