Kontakt:
tel. +48 /033/ 8647350
fax +48 /033/ 8647354
e-mail: ugujsoly@ujsoly.com.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

LOKALNE CIEKAWOSTKI

GMINA UJSOŁY
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Nasza własna

Galeria zdjęć:
własna 1
własna 1
własna 2
własna 2
własna 3
własna 3
własna 4
własna 4
własna 5
własna 5
własna 6
własna 6
własna 7
własna 7
własna 8
własna 8
własna 9
własna 9
własna 10
własna 10
własna 11
własna 11
własna 12
własna 12
własna 13
własna 13
własna 14
własna 14
własna 15
własna 15
własna 16
własna 16
własna 17
własna 17
własna 18
własna 18
własna 19
własna 19
własna 20
własna 20
własna 21
własna 21
własna 22
własna 22
własna 23
własna 23
własna 24
własna 24
własna 25
własna 25
własna 26
własna 26
własna 27
własna 27
własna 28
własna 28
własna 29
własna 29
własna 30
własna 30
własna 31
własna 31
własna 32
własna 32
własna 33
własna 33
własna 34
własna 34
własna 35
własna 35
własna 36
własna 36
własna 37
własna 37
własna 38
własna 38
własna 39
własna 39